RODO

Polityka prywatności serwisu www.savona.net.pl


      Od dnia 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe standardy ochrony danych osobowych, które wprowadza unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, nazywane w skrócie RODO. Ponieważ w naszej bazie znajdują się Państwa dane, przesyłamy informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa.

          Savona Sp. z o. o. z siedzibą w Rudniku Szlacheckim 59, 23-212 Wilkołaz, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

1. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:

  1. imiona i nazwiska,
  2. dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  3. nazwy (firmy) osób fizycznych jako przedsiębiorców i miejsca prowadzenia ich działalności gospodarczej,
  4. numery telefonów i faksów oraz innych urządzeń służących do przesyłania danych,
  5. numery PESEL, NIP i REGON,
  6. numery i serie dowodów osobistych,
  7. adresy poczty elektronicznej,
  8. wizerunki [fotografie] pracowników Administratora danych,
  9. cele marketingowe, kampanie promocyjne, składanie i wysłanie zaproszeń na przedsięwzięcia organizowane przez Przetwarzającego, przesyłanie reklam, prezentacji nowych produktów, finansowania zapewnianego przez Przetwarzającego, składanie ofert sprzedaży, zawieranie ugód i porozumień,
  10. porozumiewanie się za pośrednictwem przesyłek pocztowych, pocztą elektroniczną [e-mail], SMS, MMS, przez strony WWW,
  11. przechowywanie danych w tzw. chmurze przez dostawców takich usług i ich administratorów,
  12. gromadzenie danych za pomocą aplikacji SAP-ADP, BUSINESS CONECT oraz GOOGLE FORMS,
  13. gromadzenie danych na serwerach, komputerach i innych urządzeniach Przetwarzającego do tego służących oraz w wersji papierowej, jak i w formie skanów, fotografii i filmów.
 
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów:
  1. realizacji zamówienia, które Pan/Pani złożył(a) oraz wystawianych ofert handlowych,
  2. odpowiadania na Pana/Pani pytania, dostarczanie informacji o naszych produktach, usługach, ofercie oraz sieci handlowej,
  3. nawiązywania relacji w odpowiedzi na zainteresowanie, utrzymywanie oraz rozwijanie tych relacji z klientami,
  4. wysyłania w oparciu o twoją zgodę informacji handlowych, newsletterów, biuletynów, a także reklam naszych produktów i usług lub przeprowadzenie badań rynkowych. Wymienione działania możemy realizować w formie papierowego wydruku, w postaci zautomatyzowanej lub z użyciem środków elektronicznych, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, telefonu (np. zautomatyzowane połączenie telefoniczne, SMS, MMS) i za pomocą innych środków (np. strony internetowe)
  5. przekazywania danych za Pana/Pani zgodą do podmiotów powiązanych i zależnych oraz dystrybutorom oraz innych podmiotom,
 
3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 
4. posiada Pan/Pani prawu dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 
5. dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
 
6. dane mogą być przetwarzane elektrycznie w systemach informatycznych oraz ręcznie, w postaci papierowej. W ciągu całego procesu przetwarzania i przechowywania danych, będą one przechowywane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa,
 
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 
8. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy,
 
9. Przekazywanie danych nie jest obowiązkowe . Niemniej jednak danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu.

         W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT

Savona Sp. z o.o.

Rudnik Szlachecki 59

23-212 Wilkołaz

Kontakt

Tel.: 081 821 57 03

Fax: 081 723 53 55

Specjalista ds. Sprzedaży

Paweł Frant

Tel.: 606 429 772

pawel.frant@savona.net.pl

Specjalista ds. Sprzedaży

Arkadiusz Mazur

Tel.: 604 797 389

arkadiusz.mazur@savona.net.pl

Specjalista ds. części zamiennych

Grzegorz Wiewiórka

Tel.: 728 808 354

serwis.maszyn@savona.net.pl

Wróć do góry

Savona Sp. z o. o.

Realizacja: IDcom-jst.pl